SAINS KEMASYARAKATAN

ANTROPOLOGI-SOSIOLOGI

Prof. Madya
 
fatan Dr. Fatan Hamamah Yahaya [Profil Akademik]
Tel : 04-6532316 | Emel : hamamah@usm.my
Antropologi Perubatan, Isu-isu Sosial, Etnografi, Masyarakat & Kesihatan

Pensyarah Kanan
chuah hang Dr. Chua Hang Kuen  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535277 | Emel : hkchua@usm.my
Kajian Gender dan Seksualiti, Minoriti Sosial
suresh 2 Dr. Suresh Kumar N Vellymalay  [Profil Akademik]
Tel : 04-6534551 | Emel : suresh@usm.my
Kerjasama Keluarga, Sekolah dan Komuniti, Minoriti, Hubungan Etnik,
Kemiskinan Bandar dan Ketidaksamaan Sosial
zurina 2 Dr. Zurina Mohd Radzi  [Profil Akademik]
Tel : 04-6532304 | Emel : zurina_radzi@usm.my
Antropologi Sosial, Migrasi, Kajian Gender
soijah 2 Soijah Likin  [Profil Akademik]
Tel : 04-6532280  | Emel : soijah@usm.my
Perubahan Sosial, Antropologi Sosial
siti nor awang Dr. Siti Nor Awang  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535959  | Emel : sitinora@usm.my 
Family, Marriage & Kinship, Development & Social Change, Orang Asli, Migration
Bok Guat Im Dr. Bok Guat Im  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535918  | Emel : guatim@usm.my 

Cik Khauthar Dr. Khauthar Ismail  [Profil Akademik]
Tel : 04-6535286  | Emel : khautharism@usm.my


EKONOMI

Prof. Madya  
yen Dr. Yen Siew Hwa [Profil Akademik]
Tel : 04-6534559  | Emel : shyen@usm.my
Makroekonomi, Ekonomi Kesihatan

Pensyarah Kanan
fazelina 2 Dr. Fazelina Sahul Hamid [Profil Akademik]
Tel : 04-6534552  | Emel : fazelina@usm.my
Wang dan Perbankan, Ekonometrik, Tingkah laku Kewangan
ku azam Dr. Ku' Azam Tuan Lonik  [Profil Akademik]
Tel : 04-6532315  | Emel : kuadzam@usm.my
Makroekonomi Isu Sisio-Ekonomi, Kewangan Awam, Kewangan Antarabangsa,
Ekonomi/Kewangan Islam, Ekonomi Pelancongan
nailul murad Dr. Nailul Murad Mohd.Nor  [Profil Akademik]
Tel : 04-6533632  | Emel : nmnor@usm.my
Mikroekonomi, Kaedah Penyelidikan, Pembelajaran Dewasa
radziah 2 Dr. Radziah Adam [Profil Akademik]
Tel : 04-6534748  | Emel : radziah_adam@usm.my
Ekonomi Antarabangsa
norhanisah 2 Dr. Norhanishah Mohd Yunus [Profil Akademik]
Tel : 04-6532303  | Emel : norhanishah@usm.my
Ekonomi Buruh, Ekonomi Pembangunan dan Perdagangan Antarabangsa
see kok fong 2 Dr. See Kok Fong [Profil Akademik]
Tel : 04-6534576  | Emel : kfsee@usm.my
Ekonomi Industri, Ekonomi Tenaga


SAINS POLITIK

Profesor
 
ahmad fauzi abd hamid Dr. Ahmad Fauzi Abdul Hamid [Profil Akademik]
Tel : 04-6532278  | Emel : afauzi@usm.my
Politik Islam, Politik Pembangunan, Politik Malaysia
Prof. Madya

 

khairiah Dr. Khairiah Salwa Hj. Mokhtar [Profil Akademik]
Tel : 04-6533631  | Emel : khairiah@usm.my
Pentadbiran Awam, Dasar Awam, New Public Management, E-goverment, Distance Education
noraihan Dr. Norraihan Zakaria [Profil Akademik]
Tel : 04-6534563   | Emel : raihan@usm.my
Pemikiran Pascamoden-Pascakolonial, Kajian Kesatuan Eropah, Hak Asasi Manusia, Isu Alam Sekitar & Sekuriti

Pensyarah Kanan
 
faridah jaafar 2 Dr. Faridah Jaafar  [Profil Akademik ]
Tel : 04-6532281  | Emel : faridahjaafar@usm.my
Malaysia dan Hubungan Antarabangsa, Dasar Luar Malaysia, Komparatif Dasar Luar,
Personaliti dan Pemikiran Politik
low yong san Dr. Low Yong San [Profil Akademik]
Tel : 04-6532274  | Emel : yslow@usm.my
Penyertaan Politik Etnik Minoriti, Politik Asia Tenggara
   
wan asma Dr. Wan Asna Wan Mohd.Nor [Profil Akademik]
Tel : 04-6534575  | Emel : wmnasna@usm.my
Politik Masyarakat Majmuk
sayid Dr. Saiyid Radzuwan Syed Sopi [Profil Akademik]
Tel : 04-6535946 | Emel : pbsaiyid@usm.my
Politik Jepun (Parti Politik) dan Budaya Politik